Grøn omstilling

Fremtidssikre kølesystemer med miljøvenligt kølemiddel

Kontakt os

Grøn omstilling

Den nye klimalov gør at Danmark inden 2030 skal have reduceret udledning af drivhusgasser med 70% sammenlignet med niveauet i 1990. 

Reduktionsmålet betyder at vi allerede nu, men også i fremtiden, i langt højere grad er forpligtiget til at anvende naturlige og klimavenlige kølemidler frem for de nuværende meget udbredte HFC-kølemidler.

Grøn Køling støtter op om Udenrigsministeriets 17 verdensmål og heriblandt klimamål med fokus på øget bæredygtig og vedvarende energi frem mod 2030. Vi tager ansvar i klimaproblematikken og tilbyder derfor bæredygtige og CO2 reducerende kølesystemer, som er baseret på grøn og vedvarende energi.

Vi er klar til grøn omstilling!

Læs mere

Miljøvenlige kølemidler

Den voksende trussel om klimaændringer, har øget kravene til fremtidens køleanlæg og klimaanlæg. Dette medførte for år tilbage indførelse af en 10kg regel gældende for maksimal fyldning på køleanlæg med HFC kølemiddel.

Denne 10kg regel gælder dog ikke for grønne naturlige kølemidler som Propan R290 og CO2 eller for kølemidlet HFO R1234ze. Grøn Køling's CO2-reducerende kølesystemer tilgodeser EU og dansk miljølovgivning, herunder F-gas lovgivningen.

Grøn Køling tager ansvar i klimaproblematikken og sikrer energieffektiv køling til industri og erhverv. Vores kølesystemer baseret på grønne kølemidler som Propan R290, CO2 og HFO 1234ze er idéelle for virksomheder, som søger en fremtidssikker løsning.  

Læs mere